پیشنهاد طلایی

تمام ایمیل های شرکت های صنعت

 • تعداد ایمیل مدیر عامل        …ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              …ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         …ایمیل

صنایع الکترونیکی

abasyas

مجموع ایمیل های گروه صنایع الکترونیکی

 • تعداد ایمیل مدیر عامل        2..ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              …ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         …ایمیل
abasyas

اتوماسیون صنعتی

 • تعداد ایمیل مدیر عامل        2..ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              …ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         …ایمیل

تولید کنندگان دوربین های حفاظتی،ایفون و تلفن تصویری

 • تعداد ایمیل های مدیران             13  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                 19  ایمیل 

تولید کنندگان دستگاه ها و تجهیزات اندازه گیری وکنترل ابزار دقیق

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        12  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                    34  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                67  ایمیل

شرکت های بازرگانی تجهیزات اندازه گیری وکنترل ابزار دقیق

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        12  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                     27  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                 76  ایمیل

صنایع الکتریکی

صنایع الکتریکی

مجموع ایمیل های گروه صنایع الکتریکی

 • تعداد ایمیل مدیر عامل        …ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              …ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         …ایمیل
صفحه محصول

تأمین کنندگان مقره و یراقالات صنعت برق

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل       12  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                    28  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها               152  ایمیل
صفحه محصول

صنایع تولید تجهیزات ذخیره سازی الکتریکی

 • تعداد ایمیل مدیران             40  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         81  ایمیل
صفحه محصول

تولید کنندگان الکتروموتور و ژنراتور صنعتی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل    21  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                 61  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها            117  ایمیل
صفحه محصول

تولید کنندگان سیستنم ارت و برق گیر

 • تعداد ایمیل مدیران             29  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         86  ایمیل
صفحه محصول

سازندگان تابلوهای برق

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل      35  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                   75  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها              227  ایمیل
صفحه محصول

سازندگان تجهیزات برقی صنعتی و شهری

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل      26  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                  82  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها              184  ایمیل
صفحه محصول
تولید کنندگان چراغ های روشنایی

تولید کنندگان چراغ های روشنایی

 • تعداد ایمیل مدیر عامل        …ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              …ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         …ایمیل
صفحه محصول

صنایع ساخت سازه های فلزی روشنایی و مخابراتی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل      25  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                   67  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها               86  ایمیل
صفحه محصول

صنایع ساخت،تعمیر و نگه داری ترانسفورماتور

 • تعداد ایمیل مدیران             27  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         47  ایمیل
صفحه محصول

صنایع سیم و کابل

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل    185  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                 43  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها             120  ایمیل
صفحه محصول

صنایع خودروسازی

مجموع ایمیل های خودرو سازی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل      115  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                  652  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها              496  ایمیل

تولید کنندگان قطعات یدکی خودرو

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل     91  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                  399  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها              472  ایمیل

شرکت های خودرو سازی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل       24  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                   253  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                24  ایمیل

صنایع لاستیک و رینگ خودرو

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل       24  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                   253  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                24  ایمیل

صنایع رینگ و لاستیک

 • تعداد ایمیل مدیران             15  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         23  ایمیل

صنایع پلاستیک ولاستیک

صنایع لاستیک و پلاستیک

مجموع ایمیل های گروه صنایع پلاستیک و لاستیک

 • تعداد ایمیل مدیر عامل        …ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              …ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         …ایمیل

تأمین کنندگان مواد اولیه،تجهیزات و ماشین الات صنایع لاستیک و پلاستیک

 • تعداد ایمیل مدیران                 37  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها             77  ایمیل

تولید کنندگان تجهیزات پلاستیکی،ساختمانی و دسته بندی پلاستیکی

 • تعداد ایمیل مدیران              20  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها          83  ایمیل

تولید کنندگان لوله و اتصالات پلیمری

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل       59  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                    116  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                343  ایمیل

صنایع ورق و پروفیل پی وی سی(pvc)

 • تعداد ایمیل مدیران             31  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         72  ایمیل

صنایع قطعات لاستیکی و پلاستیکی صنعتی

 • تعداد ایمیل مدیران             16  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         62  ایمیل

صنایع شیمیایی

صنایع شیمیایی

مجموع ایمیل های صنایع شیمیایی

 • تعداد ایمیل مدیر عامل        …ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              …ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         …ایمیل

شرکت های بازرگانی مواد شیمیایی صنعتی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل      23  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                  60  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها              151  ایمیل

شرکت های تولید مواد شیمیایی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        24  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                     70  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                 156  ایمیل

صنایع تولید عایق و پوشش های حفاظتی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        31  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                     47  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                 206  ایمیل

صنایع تولید کودهای شیمیایی و کشاورزی

 • تعداد ایمیل مدیران            73  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها        66  ایمیل

صنایع تولید گاز های صنعتی و آزمایشگاهی

 • تعداد ایمیل مدیران             17  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         43  ایمیل

صنایع تولید چسب،حلال،تینر و رزین های صنعتی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        17  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                     53  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                 92  ایمیل

صنایع رنگ و پوشش

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        9  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                    36  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                 67  ایمیل

صنایع غذایی

صنایع غذایی

مجموع ایمیل های گروه صنایع غذایی

 • تعداد ایمیل مدیر عامل        …ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              …ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         …ایمیل

صنایع لبنی

 • تعداد ایمیل مدیران             12  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         37  ایمیل

صنایع تولید روغن و کره

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        13  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                     28  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                 67  ایمیل

صنایع تولید و دسته بندی مواد غذایی پروتئینی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل      18  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                   22  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها               68  ایمیل

صنایع آرد و ماکارونی

 • تعداد ایمیل مدیران             24  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         122  ایمیل

ماشین سازان صنایع غذایی

 • تعداد ایمیل مدیران             34  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         40  ایمیل

صنایع تولید نوشیدنی ها

 • تعداد ایمیل مدیران             31  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         22  ایمیل

صنایع بسته بنندی و تامین مواد اولیه پخت و پز،افزودنی های غذایی، دسر،زعفران،خشکبار و ترشیجات

 • تعداد ایمیل مدیران              ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         27  ایمیل

صنایع قند و شکر،شیرینی،شکلات و بیسکویت

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل     47  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                  17  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها              126  ایمیل

شرکت های بازرگانی مواد غذایی

 • تعداد ایمیل مدیران                 10  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها             64  ایمیل

صنایع فلزی

مجموع ایمیل های گروه صنایع فلزی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        263  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                    342  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                 883  ایمیل

تأمین کنندگان مواد اولیه،تجهیزات و ماشین آلات صنایع ذوب و ریخته گری فولاد

 • تعداد ایمیل مدیران              34  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها          44  ایمیل

شرکت های آب کاری قطعات و تجهیزات

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل       110  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                    25  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                37  ایمیل

صنایع ذوب و ریخته گری و ساخت قطعات آهن ، چدن و فولادی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        19  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                     76  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                149  ایمیل

شرکت های مهندسی،ساخت و راه اندازی مجتمع های فولاد و ذوب و ریخته گری

 • تعداد ایمیل مدیران            15  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها        21  ایمیل

صنایع ذوب و ریخته گری و ساخت محصولات آلومینیومی

 • تعداد ایمیل مدیران             42  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         68  ایمیل

صنایع ساخت آهن آلات ورق،میلگرد و گریتینگ

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل     48  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                 143  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها             405  ایمیل

صنایع لوله و پروفیل آهنی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل       72  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                   21  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها               159  ایمیل

صنایع ساخت ماشین آلات،تجهیزات و قطعات فلزی

ماشین آلات،تجهیزات و قطعات فلزی صنعتی

مجموع ایمیل های گروه صنایع ساخت ماشین آلات،تجهیزات و قطعات فلزی

 • تعداد ایمیل مدیر عامل        …ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              …ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         …ایمیل

تامین کنندگان تجهیزات و دستگاههای جوش و برش

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل      10  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                   38  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها               72  ایمیل

صنایع ساخت تجهیزات و قطعات آب بندی

 • تعداد ایمیل مدیران             34  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         23  ایمیل

صنایع هیدرولیک و پنوماتیک

 • تعداد ایمیل مدیران             57   ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         119  ایمیل

صنایع ساخت قطعات و ماشین آلات دوار

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        12  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                    61  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                92  ایمیل

تأمین کنندگان خدمات سیستم ها و تجهیزات سرمایشی،گرمایشی،تهویه مطبوع و تهویه صنعتی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل      18  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                  108  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها              306  ایمیل

صنایع شیرآلات و اتصالات صنعتی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل      12  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                   86  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها               231  ایمیل

صنایع ساخت مخازن،مبدل های حرارتی و برج های تقطیر

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل     12  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                  95  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها             131  ایمیل

ماشین آلات و تجهیزات جابجایی بار وکالا

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل      24  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                   40  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها               158  ایمیل

شرکت ها و سازمان های مشترک صنعت و معدن

شرکتها و اداره های دولتی صنعت و معدن

اداره های دولتی صنعت،معدن و تجارت

 • تعداد ایمیل مدیر عامل        …ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              …ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         …ایمیل
شرکتهای احداث واحدهای صنعتی

شرکت های احداث و احدهای صنعتی

 • تعداد ایمیل مدیر عامل        …ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              …ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         …ایمیل